Dit is een vraag die veel voorkomt, en waar meerdere antwoorden op mogelijk zijn. In onderstaande geven wij u een overzicht van de voordelen en nadelen van elk van beide keuzes.

CRM staat voor Customer Relationship Management, en heeft -zoals de term aanduidt- te maken met klanten en klantenrelaties. Het is een zeer ruim begrip dat tal van mogelijke definities kent. Voor de realisatie van CRM gebruikt men vaak CRM software. CRM gaat in de praktijk dus ook vaak over IT en het gebruik van softwarepakketten.

CRM stuurt processen aan voor het bedienen van klanten in de commerciële afdelingen verkoop, marketing en services. U kan dit zeer makkelijk onthouden door de afkorting ‘SMS’ die staat voor de Engelse vertalingen van de afdelingen ‘Sales, Marketing, Services’. CRM software is meestal doch niet altijd beperkt tot deze die drie afdelingen. De CRM software voor elk van die afdelingen is anders omdat de klantenprocessen in elk van die afdelingen ook anders zijn.

Er is veel literatuur over CRM en CRM software. U vindt ook zeer veel informatie op het internet hierover. Maar hoe men het draait of keert, finaal is de doelstelling van elke CRM software niet alleen de klanten goede service bieden en tevreden stellen, maar vooral om meer repetitieve verkopen te realiseren.

CRM software kan uiteraard helpen bij al deze doelstellingen realiseren.

Veel bedrijven stellen zich bij dit alles de vraag: moeten wij voor CRM software nu Microsoft Dynamics CRM kopen, of hebben wij genoeg aan de CRM software in Microsoft Dynamics NAV?

Het antwoord op deze vraag is meervoudig.

Om op deze vraag te antwoorden gaan wij meestal eerst kijken naar de bedrijfssoftware die u vandaag al gebruikt. Hebt u al een software zoals Microsoft Dynamics NAV in huis? Of werkt u vandaag nog eerder met een boekhoudpakket en Microsoft Office bij wijze van spreken? Dit is de eerste richtinggevende vraag.

Als u al een software zoals Microsoft Dynamics NAV in gebruik hebt, zal u zien dat hierin ook CRM software modules zitten. En het interessante is dat u deze CRM software meestal ook gratis kunt activeren omdat het al in uw betaalde licentie zit. De CRM software uit Microsoft Dynamics NAV gebruiken is dus vaak een eerste logische stap, die bovendien ook de goedkoopste is. Maar het biedt nog meer voordelen waarover later meer.

Hebt u echter nog niets van CRM of ERP bedrijfssoftware in huis, dan liggen de kaarten anders. En dan gaan wij  bedrijven vaak de volgende vragen stellen: wat wilt u precies met CRM software doen? Denkt u enkel aan CRM software of ziet u dit als een start van een ruimere bedrijfssoftware voor uw bedrijf de komende jaren waarbij u ook andere afdelingen wil automatiseren?

Samengevat kan u zich voor hogerstaande keuze dus volgende vragen stellen:

 • Hebt u al een bedrijfssoftware zoals Microsoft Dynamics NAV waarin ook CRM software zit?
 • Wat wilt u precies doen met CRM software?
 • Hoe ziet u het groeipad van zulke CRM software in uw organisatie?
 • Wilt u op korte termijn vanuit CRM doorgroeien naar meer bedrijfssoftware voor andere afdelingen, of kijkt u nu enkel naar CRM software voor de komende 5 jaar?
 • Hoeveel medewerkers telt uw commercieel departement?
 • Hoeveel klantenrelaties moet u beheren?
 • Wat verwacht u concreet dat uw mensen kunnen consulteren en registreren in de CRM software? Welke informatie over uw klanten wilt u laten zien en bewaren? Welke informatie vindt u waardevol voor uw bedrijf?

In onderstaande sommen wij u enkele voordelen van de verschillende scenario’s voor u op.

Voordelen en nadelen van de CRM software van Microsoft Dynamics NAV gebruiken

Zoals in hogerstaande geschetst beschikt u misschien al over CRM software zonder dat u het weet. Het is logisch en goedkoop eerst te kijken naar de mogelijkheden die deze CRM software biedt, en te verkennen of deze aan uw behoeften beantwoordt. Voldoet deze niet, dan zijn andere oplossingen waarschijnlijk meer aangewezen.

Kort geschetst zijn dit voordelen van de CRM software uit Microsoft Dynamics NAV:

 • Goedkoop wegens geen extra licentiekosten
 • Deze CRM software is reeds perfect geïntegreerd met Microsoft Dynamics NAV, waardoor u hiermee ook geen kosten van het schrijven van integratiemaatwerk tussen softwarepakketten zult hebben – dit is een belangrijke besparing
 • Het ziet er zeer herkenbaar uit
 • Het volgt perfect de logica van uw bestaande bedrijfssoftware
 • In deze CRM software kan u heel makkelijk informatie uit andere modules van uw bedrijfssoftware laten zien aan verkopers: informatie over artikels, prijzen, leveringen, betalingen, voorraden, projecten en zo meer hebt u al ter beschikking en kan u zeer makkelijk aan uw verkopers meedelen omdat u in hetzelfde pakket blijft, hiervoor is geen maatwerk of integratiekosten nodig want de data zit al in hetzelfde pakket; deze informatiebeschikbaarheid is naast kostprijs vaak een doorslaggevende argument
 • De implementatie vereist geen aparte of extra server
 • De implementatie gaat vrij snel
 • Opleiding zal vrij makkelijk zijn
 • Iets extra maatwerk in de CRM software modules aanbrengen is makkelijk, snel en goedkoop
 • Alle informatie zit in 1 softwaresysteem, wat ook uw rapportering, overzicht en controle ten goede komt

Zijn er ook nadelen aan deze CRM software? Ja, die zijn er ook.

In het kort zijn dit de belangrijkste die wij zien:

 • Deze CRM software modules zijn niet de meest uitgebreide op de markt, in aparte CRM software vindt u vaak meer functionaliteiten terug; het is dus aangewezen te onderzoeken of de CRM software in Microsoft Dynamics NAV standaard voldoet aan uw wensen, dan wel of u hierin nog veel mist. Is dit gemis groot tot zeer groot, kan u beter overstappen op aparte CRM software zoals Microsoft Dynamics CRM
 • Sommige klanten willen niet alle informatie in 1 bedrijfssoftware bewaren, maar kopen liever de meest optimale software per afdeling en specialiseren zich in software per afdeling; dit is vaak een eerder principiële managementkeuze met voor- en nadelen
 • Bij een upgrade van uw bedrijfssoftware bent u ook verplicht uw CRM software ook mee te upgraden, het is dus alles samen te doen

Als u nog niets van CRM software of bedrijfssoftware in uw bedrijf hebt

Dan ligt de keuze natuurlijk anders en vertrekt u van een blanco bad. Microsoft Dynamics CRM kan dan ook meer aangewezen zijn, tenzij u verder kijkt dan CRM software alleen.

De voordelen van aparte CRM software zoals Microsoft Dynamics CRM aankopen zijn:

 • Deze CRM software is sowieso uitgebreider
 • Deze CRM software is een apart systeem, dat u ook los van andere bestaande bedrijfssoftware kunt upgraden wanneer u wil; het voordeel is dus ook meer vrijheid van timing om te upgraden
 • Hebt u in verhouding veel verkopers en klanten, dan wordt meestal gekozen voor meer gespecialiseerde CRM software zoals Microsoft Dynamics CRM omwille van de uitgebreidere functionaliteiten

De nadelen van aparte CRM software zoals Microsoft Dynamics CRM zijn:

 • U zal nieuwe licenties, software, hardware en onderhoud moeten kopen; dit zijn uiteraard kosten die behoorlijk kunnen oplopen
 • Dit brengt eveneens kosten van implementatie en opleiding met zich mee
 • Deze CRM software beperkt zich meestal tot verkoop, marketing of services; voor andere afdelingen moet u naar andere software kijken, waardoor het totaaloverzicht op de klant vaak ontbreekt en de kans op eilanden in uw bedrijf toeneemt
 • Informatie over artikels, prijzen, voorraden, facturen en zo meer zit standaard niet in deze CRM en vereist maatwerk aan meerdere pakketten om te laten integreren
 • Waar u dus vooral op moet letten: de informatie uit andere bedrijfssoftware integreren in deze CRM software kan een heel dure zaak zijn, want het is maatwerk; hierin zien wij vele projecten uit de bocht gaan en tot grote frustraties leiden, te meer omdat deze kosten bij aanvang slechts zelden in detail begroot werden en de doorlooptijden onderschat werden
 • Managementrapportering over klanten is vaak een discussiebron bij het gebruik van meerdere softwarepakketten

Als algemene conclusie kan dus gesteld worden dat de meest aangewezen strategie per bedrijf afhangt van wat er al is en wat er in de toekomst gewenst is inzake bedrijfssoftware in andere afdelingen. Op basis hiervan wordt de ene of de andere oplossing meer geschikt.

Hopelijk geeft hogerstaande informatie u wat meer richtlijnen. Wilt u er verder over van gedacht wisselen? Aarzel niet ons te contacteren!

Hier kan u ook meer informatie lezen over Microsoft Dynamics NAV en CRM:

https://rental.vistasoftware.com/microsoft-dynamics-nav-of-navision/

https://rental.vistasoftware.com/microsoft-dynamics-crm/